EMF logoa

Pyrenaica 217 (2004)

mendia ikonoaTatxamendien
Txokoa
Pyrenaica revista

Pyrenaica 217

Vías difíciles a grandes montañas

2004

Editorial

Uriarte, Luis Ignacio Domingo (Txomin)

Gauza asko aldatzen ari diren une jarrian gaude. XXI mendearen hasiera honetan fronte askotara moldatu behardugu. Eta gogor egiten an gara postura. Mantendu eta ahal den neurrian hobetu beharra dago duguna, eta apurtu beharra dago, aurrerabide sostengarriaren arauera, kasu honetan ere.

EMFtík hasiko naiz. Antxon Bandres badoakigu lau urte eta gero. Bere bultzada olnarnzkoa suertatu da bere bigarren agintaldi honetan, eta azken adibide bezala hortxe geratzen da Gavarnieko eraikinaren erosketa. Orain talde berri batekin kontatu behar da, talde ilusionatu eta gaurko egituraren elementu gogatsuenak inkorporatuko dituenarekin. Talde berri honek martxan jarrl diren eklmenak trinkotzeko gal izango diren beste elemento batzuk ere hartuko ditu bere bailan. Federakundeari tonu berria eta honenbesteko zabalgoa duen erakunde batek behar dituen baliabide bernak emango dizkiotenak.

EMFa UlAAra inkorporatzeak, ale honen Agendan Ikus dezakezuenez, bi bide markatzen dizkigu ibiltzeko. Lehena da nazioarteko foroetara zabaltzeko aukera (foro hauei gaineratu egin behar zaie ERAn, European Rambler Assoclation delakoan, dugun protagonismoa). Eta bigarrena, garrantzitsuena, unibertsitatearen eta mendiaren arteko lotura. Ihaz hasi genuen mugimendu hura, UPV/EHUren Uda-Eskolan mendi-ikastaro bat antolatuz. Behin betiko saltoa zera izango da, akadenvkoak eta profesionalak inkorporatzea UlAAren Mountaineerlng Commision delakoan funtzionatzen onartuak izan baikara.

Pyrenaican, idazlaritza-taldearen berritzapena. Aurkibidearen orrialdean ikus dezakezue. Ideía klaruekm, entusiamoarekin eta ardurarekm. Bolondres-izaera eta lanean profesionaltasun-engaiamendua mantenduz. Gaur egungo Pyrenalca posible egin duen faldearen azken urteotako norabidea jarraituz. Federatuei harro sentitzeko bezalako produktua eskaintzen diena. Oraln ateratzen direnek ez gaituzte uzten. Jarraltzen dugu kontatzen beraiekin, oso hurbil edukitzen. Jarraltuko dugu beren gertutasunaz abusatzen eta aprobetxatzen beren eskarmentua eta giza-kalitatea.

Bernro kontsultatzera goaz Pyrenaicako irakurleak ea ñola nahi duten beren aldizkaria izatea. Orain déla 16 urte egin genuen azken aldiz, erizpide estatitiskoak erabiliz aukeraturlko lagin bati, eta konfidantza eta errore-mailei dagokienez exigitzen diren portzentaiak bermatu zirelank. Ale zaharrak gordetzen dutenek emaitzak ikus ditzakete inkestaren egilea izan zen Carlos Ochoaren artikuluan, 155 alea (1989ko bigarrena) zabaldu zuena. Seguru gustuak eta preferentziak asko aldatu direla urte hauetan. Horexegatik enkargatu diogu berriro sektoreko profesional bati inkesta berri bat, 2005ko urtarrllean burutuko dena. Berriro galdetzen dugu zer den egin behar duguna

Sumario

Babesleak

Laguntzaileak

Euskal Herriko Mendizale Federazioa logoa
Euskal Mendizale Federazioa
Arabako Mendizale Federazioa logoa
Arabako Mendizaleen Federazioa
Federación Vizcaína de Montaña logoa
Bizkaiko Mendizale Federazioa
Federación Guipuzcoana de Montaña logoa
Gipuzkoako Mendizale Federazioa
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada logoa
Mendi eta Eskalada Kirolen Napar Federakundea